Första expeditionsdagen till havs / a first day of expedition at sea

text in english beside the photos

Att vara på expedition handlar väldigt mycket om att packa. packa om, packa upp, packa ner igen. framför allt när det inte får väga mycket. Det tog oss en hel förmiddag att göra 4 lämpliga högar som packades ner i 4 exped vattentäta cordura säckar. En för camp och matlagning, en liten för mat, en stor för personlig utrutsning och teknik, och en liten för fridykningsutrustning. Sedan en liten fagsturssäck med första hjälpen, snacks mm.

När vi väl paddlade iväg kom första övveraskningen. Oj, vad tungt det är. Ett paddeltag tog mig knappt framåt. Jag tittade tillbaks på Erik som just ställt sig på sin bräda och vinglade till. Vi delade ett aningens skräckslaget ögonkast. sen paddlade vi iväg. vinden kom från sydost. Sidvind. Så vi fick paddla nästan bara vänstersida tills vi kom i skydd från källö knippla.

I slutet på dagen nådde vi ett av expeditionens delmål; att Erik skulle hitta och äta ostron. Vi plockade även upp förvånadsvärt lite skräp, vilket var glädjande!

En magisk solnedgång vittnade om hårt väder nästa dag.
Internet är inte så start här så här är några få bilder:

image

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

image

To be on the expedition is very much about to packing. Repacking, unpacking, repack again. Especially when it may not weigh much. It took us a whole morning to do four suitable piles of gear that were packed into the 4 Exped waterproof Cordura bags. One of the camp and cooking, one for a little food, one for personal equipment and technology stuff, and a small for freediving equipment. Then a small daypack with first aid, snacks, etc.

Once we paddled away came the first surprise. Oh, it’s heavy!! A few paddle strokes took me barelyforwards. I looked back at Erik who just stood on his board, and wobbled. We shared a terrified glance. then we paddled away. the wind came from the southeast. Crosswind and sidewind. So we had to paddle nearly only left side until we came under the protection of Källö Knippla.

At the end of the day we reached one of the expedition’s targets; that Erik could find and eat oysters. We also picked up surprisingly little trash, which was pleasing!

A magical sunset testified about severe weather the next day.

tack

Annonser
%d bloggare gillar detta: